Thời báo Hoàn Cầu rss Thời báo Hoàn Cầu
Thời báo Hoàn Cầu cay cú bình luận xuyên tạc quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Trung

Người Việt Nam không quên quá khứ, nhưng không ôm lấy quá khứ để tiếp tục gieo mầm thù hận và khổ đau, người Mỹ cũng vậy. Đó chính là nền tảng để quan hệ... Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc ngày 2/6 có bài xã luận sặc mùi cay cú xuyên tạc quan hệ hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ, Việt - Trung với tiêu đề khiêu khích: "Việt Nam không thể toàn tâm toàn ý ngả vào vòng tay Mỹ" xung quanh...