thỏa thuận nợ rss thỏa thuận nợ
Bộ trưởng kinh tế: Hy Lạp không thể chấp nhận tất cả đề nghị cho vay

LONDON (Reuters) - Hy Lạp không thể chấp nhận những đề xuất mới nhất về nguồn tiền cho vay kèm với cải cách trong thỏa thuận được đưa ra từ những nhà cho vay Quốc tế, nhưng đã sẵn sàng đàm phán một thỏa hiệp, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp George Stathakis cho biết hôm thứ Sáu. Hy Lạp đã trì hoãn thanh toán khoản nợ then chốt đáo hạn vào hôm nay cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế khi Thủ...

IMF: Ukraine cần phải sớm đạt được thỏa thuận với chủ nợ

Washington (AFP) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế hôm thứ Năm đã nhắc lại Ukraine cần phải hoàn thành cơ cấu nợ với các chủ nợ tư nhân trong vòng vài tuần để vượt qua những đánh giá đầu tiên của chương trình cho vay của IMF. Phát ngôn viên của IMF Gerry Rice cho biết, một nhóm nghiên cứu của IMF sẽ bắt đầu xem xét gói cứu trợ 17,5 tỷ USD trong kế hoạch giải cứu tiếp theo vào ngày 12 tháng...