Thơ tình yêu quê hương và đất nước. rss Thơ tình yêu quê hương và đất nước.
Cánh võng lời ru (Thơ Tường Nguyễn Từ)

Chao nghiêng cánh võng hôm nào Lời ru của Mẹ ngọt ngào câu thơ Cánh Cò vẫn trắng như mơ Để thương cánh Vạc lặn mò ven sông Lời thơ trải suốt cách đồng Bóng ai đổ xuống cho cong cánh diều Lời thơ chắp nhặt nâng niu Cánh buồm hy vọng bao điều gửi con Lời thơ vượt hết núi non Chuyến bay cất cánh đưa con xa vời Con đi cuối đất cùng trời Cánh thư vẫn chỉ mãi lời nhớ...