Thơ Hải Hà rss Thơ Hải Hà
Níu Xuân (thơ tinh Hà Văn Năm)

Đừng vội vã xuân ơi..!hãy ở lại. Bên nhành mai khóm trúc nụ cười xinh. Ta với xuân mình như bóng với hình. Cùng chung bước cùng chung tình xuân nhỉ..? Đừng vội vã xuân ơi đừng cả nghĩ. Cứ vô tư rạn rĩ với thời gian. Như trăng non lờn lợn đám mây ngàn. Ngày đầu tháng vẫn chứa chan sắc trắng Đừng vội vã xuân ơi đừng phai nắng Gợn nét buồn xuân sẽ chóng một mai. ...