Thiếu Lâm Tự rss Thiếu Lâm Tự
Phương trượng Thiếu Lâm Tự là “vết sẹo” của Phật giáo Trung Quốc?

Hàng loạt thông tin liên quan đến các vụ bê bối của Phương trượng Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín đang đẩy công chúng Trung Quốc vào cuộc “khủng hoảng” niềm tin đối với Phật giáo. Thiếu Lâm Tự đã bị thương mại hóa Trong tư duy truyền thống của người dân Trung Quốc và đông đảo người yêu võ thuật Trung Quốc trên thế giới, Thiếu Lâm Tự nên là nơi thanh tịnh, cách biệt với...