thanh toán tiền gửi rss thanh toán tiền gửi
Báo cáo đặc biệt: Người gửi tiền tiết kiệm tại Crimea “tiền của chúng tôi đâu rồi?” (phần kết)

Phần I:    BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: NGƯỜI GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI CRIMEA “TIỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐÂU RỒI?” Để giúp Crimean  Moscow đã  bồi thường  tiền gửi có tài khoản tại các ngân hàng Ucraina thông qua  quỹ đảm hiểm tiền gửi. Quỹ Bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền ở Crimea là một phần của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi ngân hàng  Nga.  Kể từ ngày 06 tháng 11 quỹ này đã chi ra...