thần bí rss thần bí
Khám phá về con người: Luân xa là gì

Luân xa là gì ? Tác giả: Khôi Việt, tạp chí Thiên Việt Trong bài “Ma nhập, quỷ ám và phương pháp trừ tà” có nói đến 2 vùng Luân xa 6 và 7 dễ cho ma quỷ xâm nhập vào thể xác lẫn tinh thần. Vậy Luân xa là gì, đồng thời trong bài cũng đề cập đến mỗi người chúng ta có tất cả 7 vùng Luân xa, vậy nó nằm ở những huyệt nào ? Như đã nói, toàn thân mỗi người đều có 7 vùng...