tên lửa đẩy zenit rss tên lửa đẩy zenit
SBU không cho Roscosmos phóng các tên lửa Ukraina

Một trong những tên lửa "Zenit" cần đưa lên quỹ đạo  tàu vũ trụ "Electro-L" số 2: mà sự xuất phát của nó dự kiến ​​vào tháng Bảy năm nay, sau đó hoãn đến tháng Mười, và hiện nay đang lên kế hoạch cho ngày 11 Tháng 12, nhưng ngày này Cơ quan Vũ trụ Nga vẫn chưa xác định cụ thể. Tên lửa "Zenith" thứ hai, đã được gửi đến địa điểm phóng, vào năm 2017 cần phải đưa lên vũ trụ...