TBT Nguyễn Phú Trọng rss TBT Nguyễn Phú Trọng
Truyền thông Trung Quốc xuyên tạc chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng như thế nào?

Trong khi giới truyền thông quốc tế (trong đó có nhiều hãng tin lớn trên thế giới) đánh giá cao cuộc hội đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Barack Obama, đồng thời cho rằng, lịch sử Việt-Mỹ tuy có những chương buồn, nhưng 2 nước đã gác lại quá khứ, để xây dựng quan hệ đối tác toàn diện, thì giới truyền thông Trung Quốc lại có những bài viết, phát...