Taruta rss Taruta
Ở Ukraine có thể sẽ có Maidan thứ 3 – Taruta

Theo lời của ông các cuộc chống đối chính phủ sẽ diễn ra trong trường hợp nếu Tổng thống không chỉnh lại tiến trình của mình. Mùa xuân 2015 ở Ukraine có thể bắt đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ mới nếu Tổng thống Pietr Poroshenko không chỉnh lại tiến trình của mình. Cựu Tỉnh trưởng tỉnh Donesk Sergei Taruta đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của kênh tuyền hình Nga...