tăng lương rss tăng lương
Công nghệ tưới nhỏ giọt ở Israel và vấn đề tăng lương tối thiểu ở Việt Nam

Thoạt nghe thì dường như hai vấn đề trên không liên quan đến nhau nhưng quan sát thấy sự tranh cãi về việc tăng mức lương tối thiểu ở Việt Nam giữa Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (đại diện lợi ích cho người lao động), VCCI Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (đại diện lợi ích cho giới doanh nghiệp), Hội đồng lương quốc gia trong thời gian qua về việc xác định mức tăng lương...

Nga bất ngờ tăng lương 11,4% cho hơn 39 triệu người

Bảo hiểm hưu trí của hơn 39 triệu người về hưu ở Nga từ ngày 1 tháng Hai 2015 sẽ tăng 11,4% tương ứng với mức lạm phát trong năm qua, cùng với các trợ cấp bảo hiểm 11,4% sẽ được lập chỉ mục và ấn định thanh toán kèm theo. Bảo hiểm hưu trí của hơn 39 triệu người về hưu ở Nga từ ngày 1 tháng Hai 2015 sẽ tăng 11,4% tương ứng với mức lạm phát trong năm qua, cùng với các trợ cấp...