Tăng cường an ninh rss Tăng cường an ninh
Khả năng về sự bất ổn leo thang, Ukraina tăng cường các biện pháp an ninh trong dịp lễ chiến thắng phát-xít 9/5

Ukraina tăng cường các biện pháp an ninh tại các thành phố lớn Kiev, Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk trong dịp lễ chiến thắng phát-xít 9/5. Vào những ngày gần dịp lễ chiến thắng phát-xít 9/5,  trên đường phố Kiev, Odessa, Kharkiv và Dnipropetrovsk lực lượng  tuần tra an ninh Bộ Nội vụ và lực lượng Cận vệ Quốc gia sẽ  được tăng cường mạnh, Thủ tướng Ukraina Yatsenyuk cho biết trong một...