so sánh đất nước và con người rss so sánh đất nước và con người
Đâu là sự khác biệt giữa người Ukraina và người Nga.

    Xin giới thiệu cùng độc giả bài viết  của  Sergiy Gaidai - giám đốc Kế hoạch chiến lược phát triển  xã hội của Hãng Gayday.Kom, chuyên gia về công nghệ chính trị và quảng cáo. Bài viết được đăng trên uainfo.org: Theo dõi các cuộc nói chuyện với những người bạn Nga, tôi rút ra kết luận rằng không có gì khác biệt giữa đất nước và con người của chúng ta. Liên...