selfie rss selfie
Đừng bóp méo cuộc sống!

"Take a selfie!" vốn là cụm từ nhạy cảm, không đẹp, nếu như vài thập niên trước chẳng ai dám công khai nói đến, thì nay nó vang lên thoải mái. Đứng cách tháp Eiffel cả dặm đã nghe du khách hò nhau: "Cười nào, cười nào, take a selfie" khi ghi lại hình ảnh cá nhân. Ở Việt Nam, nay nó cũng được phát ngôn thoải mái, không chỉ đàn ông mới nói, mà nó còn được thỏ thẻ trên đôi môi đỏ...