sầu riêng rss sầu riêng
Nữ chính khách Thái Lan trở thành cô gái bán sầu riêng

Vào ngày 9 tháng 12. 2013, Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, vì cuộc biểu tình bất tín nhiệm của phe đối lập kéo dài đã giải tán quốc hội và hoạch định một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2 tháng 2. 2014. Toà án hiến pháp Thái Lan vào ngày 7 tháng 5. 2014 đã xử thủ tướng Shinawatra có tội vi phạm hiến pháp và truất quyền Thủ tướng của chị. 9 trong số 35 bộ trưởng cũng mất...