“rác sách” rss “rác sách”
Những cuốn sách nào bán chạy nhất ở Nga?

Người Nga coi mình là “dân tộc đọc” nhiều nhất. Và đây là những cuốn sách bán chạy nhất (ảnh từ các cửa hàng) Ở Nga, những sự kiện ở Ukraine đã làm "khởi xướng" một loạt các sản phẩm sách có chất lượng thấp, dành riêng cho Ukraine, mà những người hiện đại gọi bằng từ "rác rưởi." Tức là trong trường hợp này, "rác sách". Sách được bán ra nhiều nhất ở Nga là về...