quốc gia tự phong rss quốc gia tự phong
Những quốc gia tự phong kỳ quặc nhất thế giới

Một làng gần biên giới trở thành quốc gia tự phong ngay trong lãnh thổ của Israel, song chính quyền Do Thái chấp nhận sự tồn tại của nó trong vài chục năm qua. Tiểu quốc trốn thuế tại Italy Giorgio Rosa là một người đàn ông có tầm nhìn xa. Năm 1967, vị kỹ sư người Italy quyết định xây dựng quốc đảo riêng trên hải phận quốc tế. Ông tự gọi hành động ấy là "tình yêu đối với...