Quan hệ Vương quốc Liên hiệp Anh – EU rss Quan hệ Vương quốc Liên hiệp Anh – EU
Brexit gây ra một cuộc suy thoái lớn ở Vương quốc Liên hiệp  Anh – IMF

Brexit là một từ ghép (từ Britain và exit), nói đến việc Vương quốc Anh có thể rời bỏ Liên minh châu Âu (EU). Nó cũng tương tự như từ Grexit để nói tới việc Hy Lạp có thể ra khỏi Khu vực đồng euro. Điều 50 trong hợp đồng của Liên minh châu Âu, mà lần cuối được sửa đổi trong Hợp đồng của Lissabon có quy định về việc một thành viên tình nguyện ra khỏi khối này. Theo đó, sau khi...