Pulishin rss Pulishin
DNR muốn có chế độ tự trị rộng nhất như Hong Kong

Chấm dứt các đàm phán hòa bình là lựa chọn duy nhất để tuân thủ hoàn toàn hiệp ước Minsk - Pulishin tuyên bố.  Chính quyền DNR tự phong chấp nhận khả năng nằm trong thực thể Ukraine với điều kiện "tự trị rộng nhất" nhưng chỉ khi điều này không gây thiệt hại cho quyền lợi của DNR, hãng Interfax thông báo. "Chúng tôi đồng ý quyền tự trị rộng lớn nhất mà không gây thiệt hại cho...