pháp luật Nga rss pháp luật Nga
«Trở về Liên Xô »: Các nhân viên thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga và Hải quan Liên bang bây giờ không thể đi du lịch ở nước ngoài

Theo nguồn Tin mới nhất của Nga: Các nhân viên thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga và Hải quan Liên bang bây giờ không thể đi du lịch ở nước ngoài. Theo nguồn Tin tức mới nhất từ Nga: nhân viên của Bộ tình trạng khẩn cấp và nhân viên Hải quan Liên bang hiện đang bị cấm ra nước ngoài để nghỉ ngơi, báo cáo do Joinfo.ua trích dẫn từ nguồn FlashNord. Theo lời kể của một...