nuông chiều con rss nuông chiều con
Chướng mắt với cách nuông chiều con quá đà

Kinh tế phát triển, nhiều người tự cho phép bản thân sống cuộc sống sung sướng, đôi khi vượt quá hoàn cảnh.... Trong đó, cách nuông chiều con cái quá đà của một số phụ huynh hiện đã xuất hiện nhiều vấn đề, đáng để quan tâm và suy ngẫm. Câu chuyện của gia đình chị Hà (Đồng Nai) có lẽ là một điển hình cho việc “chiều con quá hóa hư”. Vì chị ngoài 35 mới có đứa con đầu...