những căn hộ “quan tài” rss những căn hộ “quan tài”
Những căn hộ bé xíu ở khắp nơi trên thế giới (căn hộ kiểu Khrushchov hoặc căn hộ Trung Tự, Kim Liên cũ nếu đem so vẫn được coi là thiên đường)

Nhân loại đã di dân với một tốc độ nhanh chóng vào các thành phố, và các thành phố, như chúng ta đã biết, không phải là những nồi cơm Thạch sanh. Thành phố càng lớn, mật độ dân số càng dày đặc, và diện tích sống càng ngày càng nhỏ hẹp. Một số người đã ngăn căn hộ với hàng xóm để có thể thu xếp chổ ở sao cho rộng hơn. Những người khác, chìm đắm trong nợ nần và không...