người mù rss người mù
Người mù Dương Khư

+ Ông Khư nay 81 tuổi. Đơn thân một mình trên cát. Mắt mù. Nhưng thời trai trẻ rất sôi động. Những năm tuổi 20 ông là Bí thư đoàn thôn. Dưới ánh mắt mù, ông nhờ người khác đọc các văn bản trên gửi về một lần là thuộc rồi họp hành, quán triệt không thiếu một chữ cho các đoàn viên làng cát Thanh Bình, Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình. Các công trình thủy lợi lớn trong địa...