Nghĩ về dân Nga rss Nghĩ về dân Nga
Những người Nga! Một kẻ nào đó đã cấm mọi người đến Crimea, cấm ăn nghỉ ở đó hay sao?

  Tôi sẽ  không bao giờ có thể hiểu và chấp nhận hành vi  tội phạm và mù quáng của dân tộc mình trong việc sáp nhập Crimea. Tôi hiểu rõ tại sao tất  cả những điều này lại cần cho mafia Kremlin, nhưng phản ứng của mọi người dân đã làm cho tôi  bối rối.  Khi mà Crimea đã trở thành một phần của nước Nga thì điều gì sẽ thay đổi trong cuộc sống của họ? Họ đã phải...