Ngành hàng không vũ trụ Nga rss Ngành hàng không vũ trụ Nga
Nước Nga đang tự bay “xuống đáy”

Hiển nhiên, Roscosmos sẽ phóng những quả tên lửa của nó - chính xác hơn là những quả tên lửa của chúng ta. Bởi vì trong mỗi tên lửa này đều có những đồng xu kopecki của chúng ta. Khi tên lửa cất cánh thành công và đưa được  các phi hành gia hoặc hàng hóa lên vũ trụ có nghĩa là những đồng xu mà chúng ta đóng góp đã đem lại một kết quả hữu ích, còn khi tên lửa lộn ngược lại...