Mất mùa rss Mất mùa
Thiếu nước có thể dẫn đến mất một nửa vụ mùa ở Crimea – Pavlenko

Bộ trưởng nói về tình trạng ngành nông nghiệp ở bán đảo. Crimea mất một nửa vụ mùa và tất cả sản lượng lúa vì thiếu nước, ông Pavlenko, bộ trưởng Bộ chính sách nông nghiệp và thực phẩm Ukraine nói trong cuộc phỏng vấn của kênh 5.  "Tình hình như sau - nhành trồng lúa ở Crimea gần như đã bị chết. Đó đã từng là một ngành rất mạnh - 19000 hecta đất. Vì thiếu nước vụ mùa sẽ...