lính Mỹ thiệt mạng rss lính Mỹ thiệt mạng
Binh lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan

Taliban đã chiếm giữ một trụ sở huyện tỉnh Helmand của Afghanistan vào hôm thứ hai,  mặc dù các cuộc không kích của Mỹ liên tục được tiến hành nhằm đẩy lùi chiến binh cộng thêm những tiến bộ gần đây của quân nổi dậy tại khu vực canh tác thuốc phiện gần đập thủy điện. Tại địa điểm khác của khu vực Helmand, hai người đàn ông trong bộ đồng phục quân đội nổ súng trong...