lắng nghe rss lắng nghe
Học cách lắng nghe…

Chúng ta ai cũng biết, cảm giác như thế nào, khi nhận điện thoại lúc nửa đêm. Cú điện thoại đêm nay không ngoại lệ. Giật mình tỉnh dậy vì chuông điện thoại, tôi chú tâm vào những con số chiếu sáng mầu đỏ trên đồng hồ. Đúng nửa đêm. Trong cơn buồn ngủ chưa dứt, tôi hoảng hốt nhấc ống điện thoại. “A lô, ai đấy?” Tim tôi đập mạnh; tôi ghì chặt ống, và dõi mắt về...