kiểm soát tư tưởng rss kiểm soát tư tưởng
“Dư luận viên” của Kremli nhận bao nhiêu rúp một tháng?

Ở St. Petersburg có một cơ quan, ít nhất đã chi 20 triệu rúp một tháng cho các bình luận trên các trang web của tất cả các phương tiện truyền thông phổ biến ở Nga. Điều này được nêu trong điều tra báo chí của http://www.mr7.ru/ Như đã nêu trong bài viết, mỗi ngày vào lúc 8:55 trên đường phố Savushkina tại một trong những khu dân cư của St. Petersburg có thể nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ:...