khoa học môi sinh rss khoa học môi sinh
Một phương pháp chôn cất mới: Quan tài hữu cơ biến người chết thành cây

  Mọi người đều muốn để lại dấu vết nào đó trên trái đất. Và nếu như tất cả mọi  người khi sống khác nhau thì khi chết đều bình đẳng như nhau. Mới đây, đã  giới thiệu một phương pháp mới trong việc chôn cất người chết - dùng quan tài sinh học hữu cơ để giúp biến đổi thân xác người chết trở thành rừng cây. Capsula Mundi Đó là ý tưởng của các nhà thiết...