Joseph Kobzon rss Joseph Kobzon
Joseph Kobzon đề nghị đình chỉ quan hệ ngoại giao với Mỹ

 Kobzon từ lâu bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Họ sẽ không bao giờ cho ông ta nhập cảnh, đó là điều tự hào. Như Giu-đa, ông tiếc cho châu Âu, nơi bị "rơi vào vòng ảnh hưởng hư hỏng của chú Sam." Trong khi đó, chính Kobzon, như tôi nhớ, luôn vui sướng liếm lên lưng bất kỳ chính quyền nào. Dưới trào Brezhnev luôn trung thành "cảm ơn đồng chí vì chiến công thiêng liêng của mình, đồng chí...