Hội nhập châu Âu rss Hội nhập châu Âu
Đại sứ Gruzia Mikheil Ukleba: Đóng cửa thị trường Nga đã giúp chúng tôi rất nhiều. Hiện chúng tôi đang xuất khẩu rượu vang đến 42 quốc gia trên thế giới

Lựa chọn con đường độc lập, "các cuộc cách mạng màu", chiến tranh, bị chiếm đóng, hàng trăm ngàn người di tản và tị nạn. Tất cả đây là những phần trong trang lịch sử hiện đại của Ukraina và Gruzia. Kẻ gây ra những sự kiện bi thảm trong cả hai trường hợp – đều là một. Đó là quốc gia xâm lược, đầu tiên chiếm đóng Abkhazia, Nam Ossetia, sau đó thiết lập trên những vùng lãnh...