hỏa hoạn ở Chernobyl rss hỏa hoạn ở Chernobyl
Tình hình hỏa hoạn trong khu vực Chernobyl

Tình hình với hoả hoạn trong khu vực Chernobyl đã được cải thiện đáng kể. Mặt trận hỏa hoạn đã được kiểm soát , độ phóng xạ của khu vực trong khoảng cho phép. Đó là thông báo của quyền bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Ukraina Zoryan Shkiryak cho biết trên trang Facebook của mình. " Đã được khống chế khoanh vùng toàn bộ khu vực hỏa hoạn .Ngăn chặn được vùng cháy lây lan tiếp. 100%...