hiệp định kinh tế rss hiệp định kinh tế
Nội lực, nhìn từ xuất nhập khẩu

Từ năm 2006 đến nay, xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam tăng trưởng nhanh cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Kim ngạch xuất khẩu (XK) năm 2007 tăng 21,5% so với năm 2006, tới năm 2015 kim ngạch bằng 4 lần năm 2006. Cán cân thương mại trên tổng thể là chuyển biến tích cực. Năm 2006 tỷ lệ nhập siêu là 12% (trên kim ngạch xuất khẩu), cả năm 2015 chỉ có 2%. Trong cơ cấu XK, tỷ trọng nhóm hàng công...

Việt Nam vô địch về đàm phán hội nhập

Các chuyên gia đều nêu lên thực tế này tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu sáng nay, nhưng không phải để khen ngợi, hoan hỉ. Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2015 khai mạc sáng nay tại Thanh Hoá, thoạt tưởng sẽ nhạt nhoà vì chủ đề quá vĩ mô, chung chung – “Kinh tế Việt Nam – Hội nhập và Phát triển”, thay vì bàn về những vấn đề cụ thể của thời sự kinh tế như thường lệ. Kịch bản ban đầu...