hàng xách tay rss hàng xách tay
Xà phòng Liên-Xô

Khoảng đầu những năm 80 thế kỷ trước, lính tụi mình trong ba lô đứa nào cũng có bánh xà phòng 72% của Liên-Xô được cấp theo chế độ nhu yếu phẩm hàng tháng. Lính tráng lăn lộn thao trường, đi tuần tra, quần áo rất bẩn, ấy thế mà chỉ cần xát cục xà phòng vừa đen, vừa hôi vào, vò qua, vò lại là sạch tinh tươm. Hết nghĩa vụ sang Liên-Xô, vẫn lại xà phòng 72% nhưng ngoài chuyện...