gieo rắc hỗn loạn rss gieo rắc hỗn loạn
TT Poroshenko: Không cho phép đầu sỏ chính trị gieo rắc hỗn loạn

Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko cam kết sẽ ngăn chặn đầu sỏ chính trị gieo rắc  "hỗn loạn", sau khi thống đốc của vùng công nghiệp trọng điểm từ chức sau những vụ việc trong một công ty dầu khí nhà nước. "Chừng nào tôi còn là tổng thống, tôi sẽ không cho phép xung đột tại trung tâm quyền lực," Poroshenko nói trên kênh ICTV. "Ưu tiên chính của tôi là đấu tranh chống...