du kích bóng đêm rss du kích bóng đêm
Du kích “Bóng đêm” tiêu diệt kẻ dùng nhục hình đối với tù binh và dân thường Ukraina

Theo lời kể của chỉ huy các đơn vị du kích " Bóng đêm" tại khu vực lãnh thổ bị chiếm đóng Donbass, Alexadr Gladski vào đêm 17 rạng ngày 18 các du kích đã tiêu diệt kẻ nhiều lần dùng nhục hình đối với các tù binh Ukraina và cả dân thường. Đó là Florov Roman Alexayevich là người tham gia tích cực vào các hành động tàn ác và nhạo báng các tù binh Ukraina và dân lành tại Donbass. Tên này đã bị...