Dự án án đường sắt Cát Linh – Hà Đông rss Dự án án đường sắt Cát Linh – Hà Đông
Nhà thầu Trung Quốc đang giở trò gì ở dự án đường sắt trên cao Hà Nội?

Một nhà thầu quốc tế thể hiện như vậy là trình độ quá thấp cả về đạo đức nghề nghiệp, cũng như năng lực chuyên môn. Cho nên, việc chọn nhà thầu trong dự án này là sai lầm. Phải giải quyết với tinh thần cương quyết, triệt để Ngày 14/9, tại cuộc họp kiểm điểm Dự án án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường...