đổi mới kinh tế rss đổi mới kinh tế
Chính sách Đổi mới (Renovation policy)

Đổi mới là sự lựa chọn cách mạng nhằm mục tiêu phát triển của Việt Nam bắt đầu diễn ra từ năm 1986, là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) đưa ra, được Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996), Đại hội IX (4-2001) tiếp tục hoàn thiện và phát triển, mở ra bước ngoặt...

Economy Watch: “Loay hoay” tìm ngành mũi nhọn, VN khó trở thành nước công nghiệp vào năm 2020

Theo nhận định trên Economy Watch, năm 2001, Quốc hội đặt mục tiêu sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Tuy nhiên, với tốc độ hiện tại, Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu này. Kém xa so với các nước So với các nước có nền công nghiệp phát triển trong khu vực như Malaysia và Thái Lan, Việt Nam đang kém xa về mức sống, công nghệ cũng như...