chuyện lạ thế giới rss chuyện lạ thế giới
Phải ngủ với 20 người đàn ông mới được … lấy chồng

Cho thuê vợ ngắn hạn, nhịn tắm trước khi cưới, chỉ cưới người trong bộ lạc hay cô gái phải ngủ với nhiều người đàn ông mới được kết hôn…có lẽ là những tập tục cưới hỏi kì quặc nhất trên thế giới. Phải ngủ với 20 người đàn ông mới được kết hôn Theo phong tục cổ ở Tây Tạng, các cô gái trước khi kết hôn phải trao thân cho ít nhất 20 người đàn ông. Trong...