chinh phục rss chinh phục
Đạo quân thứ năm của Nga

Vladimir Putin xúi dục dân nói tiếng Nga ở đông Âu nổi dậy Mỗi năm một lần các nhà ngoại giao Nga phải trở về họp mặt tại trụ sở Bộ Ngoại Giao, một biệt thự tráng lệ ở Mạc Tư Khoa, xây theo kiểu Gothic. Họ về đây để lắng nghe lời huấn dụ của Tổng Thống Nga. Năm nay, hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng Bảy, vài tháng sau khi Nga xâm lăng Crimea, sát nhập vùng duyên hải này...