chiến tranh kinh tế rss chiến tranh kinh tế
Điều gì sẽ đến nếu Ukraina rào ngăn cách khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donbass

Nếu Ukraina cũng hành động như Israel:  rào ngăn cách khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng - thì các vùng đó sẽ biến thành những vùng chết - nhà báo Portnhikov Sự tê liệt của các xí nghiệp lớn đang  hoạt động trong các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, một lần nữa chứng minh rằng không tồn tại bất kỳ một  nền kinh tế  "riêng biệt" nào (do cố vấn văn phòng Putin - Surkov thiết...