Chỉ số hoá tiền lương hưu rss Chỉ số hoá tiền lương hưu
Trình Tổng thống Putin hai phương án cắt giảm chi tiêu ngân sách.

Bộ Tài chính tại một cuộc họp vào Thứ 3, ngày 22 Tháng Chín, sẽ trình Tổng thống Vladimir Putin hai phương án cắt giảm chi tiêu ngân sách cho năm 2016, RBC viết với tham khảo tài liệu của Bộ có trong đệ trình. Các phương án cắt giảm chi tiêu ngân sách, theo RBC, "không kém đau đớn." Để giảm chi tiêu ngân sách Bộ Tài chính quy định mức chi tiêu cho ngân sách ba năm, từ 2016-2018 do Chính phủ...