cầu qua Eo biển Kerch rss cầu qua Eo biển Kerch
Xây dựng một cây cầu tới Crimea là không thể!

Xây dựng cây cầu bởi phía Nga bắc qua eo biển Kerch để kết nối Kuban với vùng bị chiếm Crimea, sẽ dễ bị tổn thương từ nhiều phía và theo một vài thông số việc xây dựng nó là không thể... (IMPOSSIBLE!) Đây là tuyên bố của chuyên gia xây dựng thủy điện nổi tiếng của Liên Xô và Nga, giáo sư Yuri Sevenard, MK.ru. đưa tin. Theo lời chuyên gia, sự nguy hiểm đối với cây cầu Kerch bị ẩn...