Carpathians Ukrain rss Carpathians Ukrain
Các lâu đài chính của người Carpathians Ukrain

Phần hai Lâu đài của Bá tước Schönborn - Bây giờ là Cанаторий "Карпаты" Gia đình Schönborn - quý tộc Áo-Đức - cai trị vùng đất Transcarpathian trong thế kỷ 18-20. Schönborn là một triều đại Áo rất cổ xưa, nhiều người trong số họ thuộc về các giáo sĩ Công giáo La Mã. Người Schönborn đầu tiên đặt chân đến vùng đất Transcarpathian, cũng là một linh mục (đó là lý do tại...