cảng Ilychievsk rss cảng Ilychievsk
Ông Saakashvili chủ định đặt con đường tơ lụa tới Ukraina không qua Nga

Ông Saakashvili cho rằng con đường tơ lụa từ châu Á cần phải đi qua cảng Ilychievsk của Ukraina. Tỉn trưởng tỉnh Odessa Saakashvili tuyên bố về dự định chuyển qua Ukraina luồng hàng hóa cần phải đi từ Trung Quốc đến Châu Âu qua Nga theo con đường tơ lụa mới. Ông đã tuyên bố như vậy trên kênh 5. Con đường tơ lụa, theo chủ ý của ông Saakashvili cần phải đi qua cảng Ilychievsk của...