Cấm mặt nạ rss Cấm mặt nạ
Ông Poroshenko quyết định cấm đeo mặt nạ ở nhưng nơi tụ họp hòa bình.

Tổng thống đòi hỏi Quốc hội cấm mang mặt nạ Tổng thống Poroshenko có ý định đề nghị Quốc hội cấm mặt nạ tại những nơi tụ tập hòa bình. Ông đã thông báo như vậy trong cuộc họp với các cơ quan công lực ở Lvov - Báo "Tin tức Ukraine" đưa tin. "Tôi có ý định đưa cho Quốc hội đưa ra Quốc hội về việc cấm mang mặt nạ ở những nơi công cộng" - Tổng thống nói. Theo lời ông...