cam kết cải tổ rss cam kết cải tổ
Lời hứa của tân thủ tướng Vladimir Groisman trước Quốc hội Ukraina

  Quốc hội Ukrina đã thông qua dự thảo Nghị quyết  №4423 «về Hội đồng bộ trưởng của Ukraina", chấp nhận đơn từ chức của thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và bổ nhiệm  Vladimir Groisman vào vị trí này. Quyết định đã được 257 nghị sĩ bỏ phiếu thuận. Như vậy, Vladimir Groisman đã  trở thành vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử của Ukraina (38 tuổi). Vladimir Groisman, trong bài phát...