cải cách giáo dục rss cải cách giáo dục
Học sinh Ukraina sẽ được dạy không xếp loại

Hệ thống mới nhất, trong đó chuyên gia cung cấp, dựa trên sự phân chia bình đẳng của những thành tựu giáo dục Hệ thống giáo dục ở Ukraina yêu cầu những thay đổi cấp bách không chỉ ở cấp kinh phí, việc rà soát các tiêu chuẩn và sự ra đời của thử nghiệm. Vấn đề chính cho phần lớn các học sinh và giáo viên vẫn còn là đánh giá điểm số. Trong một cuộc phỏng vấn với báo...

Về trẻ em, tiền bạc và giáo dục – một số lời khuyên thiết thực cho các phụ huynh.

Những đứa trẻ ngoan ngoãn và chỉ biết nghe lời thì cho đến tận 40 tuổi vẫn xin tiền của bố mẹ "Ở Mỹ, trẻ em từ 6 tuổi đã được giảng dạy môn kinh doanh. Ngay trong các trường tiểu học tư thục, môn kinh doanh đã  được dạy như một môn học cơ bản cùng với toán học, ngôn ngữ học và văn học". Đó là bài viết của Elena Simonchuk - nhà xã hội học thuộc Viện...