bốn mùa rss bốn mùa
Đời Bốn Mùa (thơ Hoàng Hải)

Cuộc đời như một giấc mơ Xuôi theo dòng chảy... trôi bờ phiêu du Tựa như chiếc lá vàng thu Hết xanh vàng vọt... mặc dù chưa rơi... ! Lá xanh xanh thắm một thời Vi vu trước gió, gọi mời xuân sang Xuân về cây cối rộn ràng Đơm hoa kết nhuỵ... đỏ vàng xinh tươi. Hết xuân đến độ nắng cười Mùa hè thiêu đốt, thân người khô khan Nắng về vạn vật gian nan Mặt trời...